λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο λογότυπο
Αρχική Το Γραφείο Η Φιλοσοφία Υπηρεσίες Οι Πελάτες μας Επικοινωνία

λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς επαγγελματίες.

Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.

Ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.

Υπολογισμός, σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων έμμεσων, (ΦΠΑ), παρακρατούμενων, (ΦΜΥ) και άμεσων φόρων (εισοδήματος).

Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, κλπ

Αντιπροσώπευση σε Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ

Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.

Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικέςασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ

Υπηρεσίες προς ιδιώτες.

Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1Ε9)

Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.

Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.

Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων. Υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου.

Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικοδομοτεχνικού έργου. (Ασφάλιση οικοδόμων)

Συμβουλές σε εργατικά - ασφαλιστικά θέματα.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις επιδομάτων, κατάθεση μισθωτηρίων κλπ

Αυτές είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο μας. Αν επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή χρειάζεστε λογιστικήφοροτεχνική κάλυψη, θα χαρούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού χωρίς καμία χρέωση και να συζητήσουμε τους τρόπους που μπορούμε να σας βοηθήσουμε.